Noul Regulament (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/C intră în vigoare începând cu 3 Decembrie 2018.

Acest regulament a apărut în urma cercetărilor care au arătat că cetățenii Uniunii Europene nu au acces în mod egal la produsele vândute în alte state membre prin intermediul website-urilor de comerț online.

Conform statisticilor, 28% din societățile care au sediul în Europa de Vest nu livrează produsele în Europa de Est în timp ce 48% din societățile cu sediul în Europa de Est nu livrează în Europa de Vest.

De asemenea, 63% din website-uri nu permit persoanelor din alte țări să comande produse, 37% nu permit plata online din altă țară și doar 15% din europeni cumpără de pe website-uri cu sediul în altă țară.

Bazându-se pe aceste statistici în Februarie 2018 a fost votat regulamentul ce va îmbunătăți comerțul online și va oferi consumatorilor o gamă mai largă de alegere a produselor și serviciilor dorite.

Regulamentul reglementează accesul la bunuri si servicii, accesul la interfețe online și nediscriminarea din motive legate de plată.

În esență acest nou regulament reglementează buna funcționare a pieței interne europene prin prevenirea discriminării bazată în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților.

Clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul sau sediul în statul membru în care sunt livrate bunurile sau în care sunt colectate bunurile. Aceasta ar putea însemna că clienții străini vor trebui să își ridice bunurile în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea sau să se ocupe, prin
propriile mijloace, de livrarea transfrontalieră a bunurilor.

Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de
servicii în cadrul pieței interne și pentru a spori gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile,
comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în
totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online, inclusiv la aplicațiile mobile, pe baza cetățeniei sau
naționalității, a domiciliului ori a sediului lor.

Pentru a asigura un tratament egal pentru clienți și pentru a evita discriminarea, în conformitate cu noul
regulament, comercianții ar trebui să își conceapă interfața online, într-un mod care le-ar permite în practică clienților din alte state membre să își finalizeze cu ușurință comenzile.

Fiecare țară din UE trebuie să-și desemneze unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării în mod adecvat și efectiv a acestui nou regulament.

În anul 2017 existau în România aproximativ 7000 de magazine online iar până la sfârsitul anului 2018 numărul acestora se așteaptă să crească la peste 15.000.